תודעה (או הכרה) היא המעבר של העצמי אל המחשבה, הידיעה.

סיכום ספרו של דמאסיו אנטוניו. 2003. ההרגשה של מה שקורה: גוף ורגש ביצירת התודעה. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

Damasio Antonio. 1999. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: William Morris Agency.

תודעה (או הכרה) היא המעבר של העצמי אל המחשבה, הידיעה. מעבר זה מתרחש באמצעות היכולת של העצמי לעבד ייצוגים ולהפיק פעילות יעילה (גם בתנאים משתנים).

"הנוירוביולוגיה והתודעה ניצבות אפוא, לכל הפחות, מול שתי בעיות: איך נוצר סרט הקולנוע בתוך המוח [איך נוצרים ופועלים הייצוגים], ואיך המוח יוצר גם את התחושה כי לסרט הקולנוע הזה יש בעלים וצופה [איך המוח יוצר תחושה של העצמי החווה]." (עמ' 21)

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

סיכום ספרו של חיים אופק "הגן המסחרי – היסודות הכלכליים באבולוציה של האדם"

סיכום ספרו של חיים אופק "הגן המסחרי – היסודות הכלכליים באבולוציה של האדם"

ירושלים: מאגנס 2010

Ofek H. 2001. Second Nature – Economic Origins of Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.

תורת האבולוציה ורעיון הברירה הטבעית נתקלו במספר בעיות מהותיות שבאו על פתרונן רק בשנים שאחרי דרווין:

מדידת גילו של כדור הארץ והפרטים ממנו הוא מורכב (על פני השטח ומתחתיו)– בעיה זו נפתרה עם גילוי הרדיואקטיביות ויכולתה לקבוע כרונולוגיה של תהליכים. תפוצתם הגאוגרפית של מאובנים דומים באתרים רחוקים – נפתרה עם גילוי תנועת הלוחות הטקטוניים שגרמה לתנועת היבשות. שאלת מנגנון הריבוי הזוויגי – נפתרה בעקבות עבודתו של מנדל והבנת מנגנון ההורשה הגנטי. שאלת ההתמחות הפיזיולוגית בתוך מין ביולוגי אחד היוצרת, למשל, פועלות עקרות אצל חרקים – נפתרה (חלקית) על פי המודל של יתרון כשירות הקבוצה (כסוג של אורגניזם אחד) מול כשירות הפרט בקבוצה.

השאלה האחרונה היא שאלת התפתחותם וחריגותם של כישורי-העל של המוח האנושי. על שאלה זו בא הספר הנוכחי לענות. להמשיך לקרוא

האדם החדש ואלוהים הישן

טכנולוגיה, מדע בדיוני ואלוהים בסוף המאה ה-21

(מאמר זה מהווה מאמר המשך למאמר "האדם החדש" שנכתב בעקבות ספרו של קאקו מיצ'יו (Kaku Michio) "הפיזיקה של העתיד". ופורסם ב- https://dovsimchon.wordpress.com/2013/06/25/%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9/ )

חיי האדם החדש

הרעיון המרכזי של המאמר הקודם היה כי השינוי האיכותי, המהותי, שיוליד את האדם החדש בעוד כמה עשרות שנים, אולי, יהיה חיים כמעט ללא מגבלות, ללא מחסור. חוסר מגבלות זה הודגם בשני תחומים: תוחלת החיים ארוכה במיוחד ושפע כלכלי/חומרי.

להמשיך לקרוא

מקורות המחשבה האנושית

כיצד התפתחה המחשבה האנושית של ההומו ספיאנס? כיצד מציגה האבולוציה את ההתפתחות הקוגניטיבית מבעלי חיים לאדם המודרני?

מרלין דונלד, בספרו החשוב, מתאר 4 שלבים כאלה המפורטים להלן.

על פי הספר: Donald Merlin. 1991. Origins of the Modern Mind: three stages in the evolution of culture and cognition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

להמשיך לקרוא

ארגון עצמי ותבניות

מערכת המארגנת את עצמה היא מערכת מרובת מרכיבים, שלעיתים קרובות אין לה גבולות ברורים הסוגרים ומגדירים אותה. מערכת כזו מאופיינת בדינמיות הנוצרת על ידי "לחצים" חיצוניים ופנימיים שונים ורק לעיתים רחוקות היא מגיעה לשיווי משקל סטטי. לפיכך "ארגון עצמי הוא יצירה מתפתחת של אינפורמציה חדשה" (ירון כהן – "לשמור על גנו של אדם" עמ' 157). מתפתחת – שהרי כל הזמן נוספים "רעשי" מידע נוספים שחלקם רלוונטי וחלקם איננו רלוונטי. המידע הרלוונטי נקלט במערכת ויוצר זעזוע במשמעות שלה שהיתה יציבה (לזמן קצר) עד עכשיו. ("ארגון עצמי אמיתי חייב להיות בלתי מתוכנת, אם הוא מתוכנת אזי אין הוא בחזקת חידוש." שם עמ' 86) לפיכך יש כאן מעשה דינמי של יצירה של משמעויות, זוהי פעולה של יצירה מתמדת של משמעויות. "משמעות היא הרושם שמותירה האינפורמציה. משמעות, בניגוד לאינפורמציה, היא משהו חיצוני. משמעות היא מה שהאינפורמציה עושה." (שם עמ' 34) "הגדרנו משמעות כהשפעה של האינפורמציה, כתולדה של אינטראקציה … ידיעה מתקשרת לעשייה." (שם עמ' 98) משמעויות אלו יובארו בהמשך בעזרת המושג 'תבניות'.

 

להמשיך לקרוא

האדם החדש

מהם השינויים שעתיד לעבור האדם, בעוד עשרות שנים, בעקבות השינוי בסביבתו הטכנולוגית ובו עצמו? אינני מתכוון לשינויים סביבתיים טכניים (שהיו כבר) כמו מעבר מכיבוס הבגדים בנחל או בגיגית למכונת הכביסה (שינוי שהפך את "יום הכביסה" לעיסוק שולי), אלא לשינויים מנטליים או פיסיים מהותיים העתידים להתרחש. האם האדם ישתנה באופן מהותי, בעצמיות שלו? האם הוא יחווה את עצמו ואת חייו בצורה שונה לחלוטין? נדמה לי כי התשובה לכך היא חיובית, בעוד כמאה שנים יהיה דגם חדש של אדם. הוא יחווה את חייו אחרת, יחשוב אחרת, הוא יחלום אחרת וישתוקק אחרת.

להמשיך לקרוא

מערכת המארגנת את עצמה – השינה והחיים

השינה איננה רק גורם מארגן של מידע. היא איננה רק גיבוש של הזיכרון או גיבוש של דפוסי חשיבה ופעולה. היא גם שמירה מתמדת על הפוטנציאל הרחב של האפשרויות שהחיים מזמנים לנו, פוטנציאל התפתחותי שלא ממומש בדפוסים. השינה, כגורם מארגן, מבקרת את הערות, בודקת את גבולות הפעילות וגם שומרת על התחושה שאני הוא אותו אני גם היום וגם מחר אחרי שישנתי. לשינה יש תפקיד מארגן של תחזוקה וייצוב של הדפוסים בתנאים משתנים. אבל החידוש בתפיסת השינה הוא שהיא משהו מעבר לגורם המארגן, היא הנוכחות של העודפות, נוכחות של האפשרויות לפני שהוגבלו לדפוסים, נוכחות של החלופות, היא המצע עליו מתקיימים החיים.   להמשיך לקרוא

מטפורות של שינה

מטפורות של שינה

מטפורות מדעיות  

תומאס קון (Kuhn), בספרו המפורסם "המבנה של מהפכות מדעיות", מתאר כיצד המחקר המדעי הינו מונחה על ידי מודלים תפיסתיים של הנושא הנחקר. למודל תפיסתי זה, הוא קורא 'פרדיגמה'. וכך הוא כותב: "פרדיגמות קונות להן את מעמדן בכך שהן מצליחות יותר ממתחרותיהן לפתור כמה בעיות שקבוצת אנשי המקצוע רואה אותן כנוקבות…. [הן מבססות את מעמדן כמדע תקני] באמצעות הגדלת מידת ההתאמה שבין עובדות אלה [עובדות שהפרדיגמה מציגה אותן כחשובות במיוחד] ובין ניבוייה של הפרדיגמה, ובאמצעות שכלול ניסוחיה של הפרדיגמה עצמה…. העלאת סוגים חדשים של תופעות איננה בשום פנים ממטרות המדע התקני. לאמיתו של דבר, אלה שאינן תואמות את 'הקופסא' לעיתים קרובות אינן נראות כלל. … המדע התקני מכוון לשכלול ניסוחן של אותן תופעות ותיאוריות הנמצאות כבר בפרדיגמה." איסוף העובדות והתצפיות, ניתוחן, פירושן והכללתן לכלל תיאוריה, מוכתב מתוך הפרדיגמה והמושגים המרכזיים שלה.[1]

רוברט סטרנברג (Sternberg), חוקר האינטליגנציה האנושית, ממפה בספרו את התיאוריות על טבעה של החשיבה האנושית באמצעות מטפורות. שם הספר הוא "מטפורות לחשיבה", ובמקור Metaphors of Mind. טענתו המרכזית היא כי נכון להחליף את השאלה 'מהי אינטליגנציה?' בשאלה "מהי אינטליגנציה כפי שהיא נתפסת מנקודת ראותה של מטפורה מסוימת?" "התזה הבסיסית של ספר זה, בעקבות קון, היא שהמחקר בתחום האינטליגנציה האנושית, כמו בתחומים מדעיים אחרים, מונחה על ידי אוסף מגוון למדי של מודלים או מטפורות. כל מטפורה גוררת שורה של שאלות … אשר התיאוריות והמחקר מבקשים להשיב עליהן ….. מדענים שיהיו ערים יותר למטפורות שביסוד התיאוריות והמחקר שלהם, ולשאלות המיוחדות שמטפורות אלה גוררות, יהיו ערים יותר גם לטווח וגם למגבלות של התיאוריות שלהם ביחס לתופעה שהם מבקשים לחקור. הם גם עשויים לקבל מושג טוב יותר הן על השאלות שהתיאוריה שלהם יכולה להשיב עליהן, והן על אלה שאיננה יכולה להשיב עליהן, עקב מגבלותיהן של המטפורות שמהן היא נובעת."[2]

בצורה ממוקדת יותר כותב ברנרד בארס (Baars):

"Scientific metaphors have long provided heuristic  tools for approaching novel problems………The criteria for productive metaphors are the same as for other scientific ideas: they should help organize existing evidence, yield testable hypotheses and suggest conceptual clarifications."[3]

להמשיך לקרוא

תכנית לימודים

תכנית הלימודים נגזרת מהאסטרטגיה החינוכית:

א. האסטרטגיה המקובלת (גם בישראל) היא תכנית לימודים מינימאלית מחייבת,

                                                         קביעת סטנדרטים באמצעות מבחנים,

                                                         תחרות בין תלמידים, מורים ומוסדות כאמצעי לשיפור הישגים.

               זו אסטרטגיה של "מלמעלה למטה" הדורשת פיקוח ובקרה (כולל פקוח ובקרה תקציבית).

להמשיך לקרוא

מי זה אלוהים? – השאלה הנצחית

מי זה אלוהים? –  השאלה הנצחית

שאלה ללא פתרון זו, נשאלת בכל דור ועל ידי כל אדם שמחפש פשר למושג 'אלוהים'. הייתי רוצה להציע, בזהירות, את מחשבותיי כמענה אפשרי לשאלה כבדה זו.

מאמר זה יעמיד 5 תפיסות אפשריות למושג 'אלוהים'.

להמשיך לקרוא