תודעה (או הכרה) היא המעבר של העצמי אל המחשבה, הידיעה.

סיכום ספרו של דמאסיו אנטוניו. 2003. ההרגשה של מה שקורה: גוף ורגש ביצירת התודעה. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

Damasio Antonio. 1999. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: William Morris Agency.

תודעה (או הכרה) היא המעבר של העצמי אל המחשבה, הידיעה. מעבר זה מתרחש באמצעות היכולת של העצמי לעבד ייצוגים ולהפיק פעילות יעילה (גם בתנאים משתנים).

"הנוירוביולוגיה והתודעה ניצבות אפוא, לכל הפחות, מול שתי בעיות: איך נוצר סרט הקולנוע בתוך המוח [איך נוצרים ופועלים הייצוגים], ואיך המוח יוצר גם את התחושה כי לסרט הקולנוע הזה יש בעלים וצופה [איך המוח יוצר תחושה של העצמי החווה]." (עמ' 21)

המנגנון שיוצר את התודעה של העצמי החווה את מה שקורה מורכב מ-3 רכיבים:

  1. קדם עצמי – proto-self – ייצוג אינטואיטיבי ומיידי של תחושות הגוף.

" השורשים העמוקים של העצמי … מתגלים במקבץ של התקנים מוחיים שמחזיקים ברציפות, ובלא מודע, את מצבו של הגוף…" (עמ' 33) "הקדם עצמי הוא אוסף לכיד של דפוסים עצביים אשר ממפים, בכל רגע ורגע, את מצב המבנה הפיסי של האורגניזם בממדים הרבים שלו." (עמ' 168) הדגש הוא על קליטה מיידית של המצב הגופני וההרגשות הכרוכות בו. הרגשות אלו הן תחושות אינטואיטיביות ראשוניות, טרום מודעות, שאינן נשלטות ושמתפתחות ממה שדמסיו מכנה 'אמוציות'. אמוציות אלו משדרות למוח ברציפות את המצב הפנימי של הגוף, ובכך יוצרים 'תמונת מצב' של העצמי. "אמוציות הם אוספים סבוכים של תגובות כימיות ועצביות היוצרים תבנית…. האמוציות הן תהליכים קבועים מראש מבחינה ביולוגית, תלויים בהתקנים מוחיים קבועים מלידה…. אמוציות נוגעות לחיים של האורגניזם, לגופו ליתר דיוק, ותפקידן הוא לסייע לאורגניזם לשמור על החיים…. אמוציות מספקות לאורגניזם באורח אוטומטי התנהגויות מכוונות הישרדות." (עמ' 61-65)

הקדם-עצמי איננו מודע והוא חסר "צורה" מגובשת. אין בו עדיין כל התכוונות ומשמעות מעבר לתחזוקת האורגניזם.

"לקדם-עצמי אין שום יכולת של תפיסה ואין שום ידע." (עמ' 168) הוא מבצע ניהול אוטומטי של חיי האורגניזם. הקדם-עצמי מהווה נקודת ייחוס ראשונית לקיום בכלל ולתודעה בפרט. הוא יוצר את התחושה הראשונית של ה'אני'. למשל, תחושת השלד והשרירים ביחס לסביבתם (כמו למשל, מתח של שריר). או למשל, הפעלת מנגנון ביולוגי שיפורש בשלבים הבאים ככאב או כעונג.

כלומר, הקדם עצמי הוא מנגנון ביולוגי תורשתי המבקר את מצב הגוף ביחס לעצמו ולסביבתו, ומגיב באופן אוטומטי, ומכוון את הצורך ההישרדותי של הגוף גם במצבים לא מוכרים (באמצעות למידה ורכישת ניסיון), ובכך תורם ליצירת התחושה וההרגשה של העצמי.

הקדם עצמי יכול "להתעורר" גם במצב של מפגש ממשי עם סביבתו וגם כשאובייקטים נדלים מהזיכרון ונוכחים כדבר "חי". דבר זה מעיד על פעולה באמצעות ייצוגים הנשמרים במערכת העצבים ופועלים בה.

  1. תודעה גרעינית – core consciousness – "מספקת לאורגניזם תחושת עצמי לגבי רגע אחד – עכשיו – ולגבי מקום אחד – כאן." (עמ' 26)

תודעה גרעינית מתבטאת בהפעלה של ייצוג לא מילולי (המופעל על ידי אובייקט חיצוני) המשפיע על מצב האורגניזם. האובייקט גורם לשינוי במצב ה'קדם עצמי', שינוי מסדר שני שיש בו כבר משמעות, העצמי "מבין" כי יש כאן מצב הדורש התייחסות (למשל, תינוק המזהה את פני אימו, או תחושת פחד המביאה לבריחה). תהליך בניית המשמעות מתחיל מהיכולת לקלוט אותות, לעשות בהם סדר, לעבד אותם בתודעה ולהגיב בהתאם. במצב זה בולט הגירוי כ'דמות' מתוך ה'רקע' המושך את שימת הלב. זהו הבסיס לתהליך המתרחש בתוך ההרגשה של העצמי החווה את סביבתו ואת עצמו (בשברירי זמן של שניה) ומתחיל את תהליך המודעות.

  1. תודעה מורחבת – extended consciousness – מספקת תחושת עצמי אוטוביוגרפי מצטבר הבונה תמונת אישיות לכידה ועקיבה לאורך זמן.

התודעה המורחבת בנויה ממצבור של תודעות גרעיניות מההווה ומהעבר המתעוררות ופועלות באינטראקציה עם הגירויים שבהווה. היא נבנית על פי ההנחיות הגנטיות, אבל למגע שלה עם הסביבה החברתית והתרבותית (וגם הפיסית) יש השפעה על התפתחותו של כל יחיד. התודעה המורחבת תלויה בזיכרון ארוך הטווח השומר את אוסף הייצוגים במצב פעיל ונוצרת בתהליך של למידה מניסיון (ונמצאת גם אצל בעלי החיים המפותחים), ומשתכללת, בצורה ניכרת, אצל בני האדם באמצעות הרחבה משמעותית של הזיכרון ו"המצאת" השפה. העצמי האוטוביוגרפי שנוכח כל העת בצורה פעילה (באמצעות הזיכרון) הוא היוצר את תחושת הזהות העצמית – ההכרה של מי שאני. "חוש פנימי של העצמי." (עמ' 269)

תודעה מורחבת איננה יכולה להתקיים ללא תודעה גרעינית, והיא נסמכת עליה בכל רגע ורגע. אבל תודעה גרעינית יכולה להתקיים ללא תודעה מורחבת. (במקרים של נזקים נוירולוגיים.)

למרות תנאי הסביבה המשתנים (גם הסביבה החברתית, הערכית והרגשית), העצמי מפעיל תהליכים השומרים על הומאוסטסיס (או "הומאודינמיקס" – עמ' 155) מתוך "רצון" לשמור על עצמי אחיד ומאוחד השונה מסביבתו. תהליכים אלו נתמכים במנגנונים הללו היוצרים את התודעה, הבונה את העצמי היציב. " אנו רואים את התודעה, בצדק, כהתקדמות ביולוגית גדולה, גם כאשר אנו מייחסים תודעה ליצורים לא אנושיים. אין ספק שההתקדמות היא גדולה, אבל אפשר שהיא עתיקה ממה שמקובל לחשוב." (עמ' 294) "התודעה הגרעינית תלויה בצורה הקריטית ביותר בפעילות של מספר מוגבל של מבנים מוחיים עתיקים מבחינה פילוגנטית, החל בגזע המוח וכלה בקליפת המוח הסומאטוסנסורית …" (עמ' 290). פעילות זו מעורבת בוויסות ההומאוסטאזיס ואיתותים על מבנה הגוף ומצבו, לרבות העיבוד של אותות הקשורים לכאב, לעונג ולדחפים; השתתפות בתהליכים של אמוציה והרגשה; השתתפות בתהליכים של קשב; השתתפות בתהליכים של ערות ושינה; והשתתפות בתהליך הלמידה. כלומר, התודעה הגרעינית (ובעקבותיה גם המורחבת) היא תוצר של מנגנון גנטי המפעיל יחד ובמקביל אזורי מוח עתיקים מרובים ולא תוצר של מנגנון קווי (לינארי) המעורר אזור אחרי אזור במדורג עד הגיעו לתודעה בשלה באזורים המודרניים מבחינה אבולוציונית (הנאו-קורטקס). "אור התודעה מוסתר היטב והוא עתיק יומין" (עמ' 294)

תפקידה של התודעה, על כל מרכיביה, היא ליצור קשר בין הייצוגים לבין הפעילות האקטיבית התורמת להישרדות (הישרדות במובן רחב – לקיום ולחיים בכלל). היא מתחילה כ"הרגשה של מה שקורה" ומביאה להפעלת העצמי בתנאים משתנים תוך הקנייה של מודעות מתפתחת. היא גם מאפשרת לאורגניזם האנושי להגיע לפיסגה של יכולותיו המנטליות.

 

קיימת השקפה על אודות התודעה הדומה לתיאורו של דמאסיו ויתרונה הוא ביכולת המדידה הכמותית של רמת התודעה.

מיצ'יו קאקו בספרו "העתיד של המוח" (2015. רמות השבים: אריה ניר הוצאה לאור)

(Kaku Michio. 2014. The Future of the Mind. New York: Stuart Krichevsky Literary Agency. )

מגדיר תודעה כך: "תודעה היא תהליך של יצירת מודל של העולם באמצעות שורה של לולאות משוב במגוון פרמטרים (למשל טמפרטורה, מרחב, זמן וביחס לאחרים), על מנת להשיג מטרה (למשל למצוא בן זוג, מזון, מחסה)." (שם עמ' 57)

קאקו מתאר רמת תודעה 0 (אפס) שיש  לישות נייחת שיש לה לולאת משוב אחת. למשל, מקרר שיש לו ווסת חום הרגיש לטמפרטורה, והוא מפעיל את המדחס ברגע שווסת החום מאותת לו כי הטמפרטורה עלתה מעל המבוקש.

לולאת משוב אחת = יחידה אחת של תודעה. תודעה זו יוצרת ייצוג מכני אוטומטי של העולם (הסביבה).

לצמח, למשל, הנמצא, לפי קאקו,  גם הוא ברמת תודעה אפס, יש יותר לולאות משוב ולכן יש לו יותר יחידות תודעה (הוא מתייחס לטמפרטורה, ללחות, לאור, לכבידה, לחומרי הזנה וכו'. לכל אחד מהפרמטרים יכול להיות משקל שונה על פי חשיבותם להישרדות הצמח. למשל לחות = 4 יחידות, אור = 7 יחידות וכו'. הסיכום של היחידות הללו אומר כמה יחידות תודעה יש לצמח. למשל, לצמח ירוד כמו אצה יש 20 יחידות, ולעץ פרי יש 115 יחידות תודעה.)

(עולה השאלה האם לדוממים כמו אבן, או ארון בגדים, שאין להם כלל לולאות משוב עם סביבתם, האם גם הם נמצאים ברמת תודעה 0, או שמא אין להם תודעה בכלל. נראה לפי קאקו כי הם אינם נכללים בקטגוריה של תודעה.) (ומה קורה עם מחשב ורובוטים למיניהם העשויים מחומר דומם אבל המגיבים ברמה גבוהה מאוד לסביבתם?)

כאשר מצטרפת תנועה אנו עולים לרמת תודעה 1.

לפרמטרים הנזכרים קודם נוספים לולאות של שווי משקל, ויסות מערכות פנים יחסית לסביבה כמו לחץ דם, יכול קליטה חושית יכולת מישוש וכו'.

כאן יש דמיון ל'קדם עצמי' של דמאסיו, גם אלה הם תחושות העצמי.

כאשר מצטרפים חיים חברתיים ונוספות רגשות הכרוכות בחיים חברתיים, יש עליה לרמת תודעה 2.

רמת התודעה 2 מיוחסת לבעלי החיים החיים במרחב שלהם וביחס לפרטים אחרים, והיא מקבילה ל'תודעה הגרעינית' של דמאסיו. כמות היחסים החברתיים קובעים את כמות התודעה ברמה 2. נראה כי כבר ברמה 2 נגיע לרמת תודעה של כמה מאות יחידות.

כאשר נוסף מרכיב הזמן, הדמייה של העתיד, אנו עוברים לרמת תודעה 3. הדמיית העתיד נעשית מתוך הבנה וייצוג פנימי של קשרים סיבתיים, ומקבילה ל'תודעה המורחבת', של דמאסיו. כאן נגיע למספר של אלפי יחידות תודעה.

לפי קאקו יש הקבלה בין התפתחות רמת התודעה להתפתחות אבולוציונית של המוח. למשל, ברמה 2 נוספת למוח המערכת הלימבית, וברמה 3 מתפתחים במוח מבנים חדשים, למשל, הניאו-קורטקס.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: