כתבי קודש – מחולין לקדושה

להמשיך לקרוא

מצגת מחקר הכרה

להמשיך לקרוא

מה הסיפור של מדינת ישראל? מהעבר לעתיד

השאלה מהי עתידו של הסיפור הציוני היא שאלה חשובה ובכוחה לעצב את חיינו בארץ. שאלה זו ראויה לבחינה יסודית ורחבה ויש לבחון חלופות העומדות על הפרק.

להמשיך לקרוא

היהדות החדשה של עזרא ונחמיה

שינוי דתי וארגוני שקיים ועומד עד ימינו

להמשיך לקרוא

לאונרדו דה-וינצ'י והפאנפסיכיזם

הקביעה שהתודעה נמצאת כיסוד משותף בכל המציאות עומד בבסיסה של התאוריה הנקראת 'פאנפסיכיזם'.

להמשיך לקרוא

תאוריות על מודעות והכרה (ממבט קוגניטיבי)

סקירה של שלושה מאמרים חשובים

להמשיך לקרוא

מחקר הכרה – פעילות קוגניטיבית ללא מודעות

להמשיך לקרוא

שפה שאיננה אומרת דבר (מוזיקה כשפה מופשטת)  

הרהורים בעקבות הספר של רות כ"ץ 'שפה משלה – מובן ומשמעות בהיווצרותה של המוזיקה האמנותית המערבית' ובעקבות הספר של נפתלי וגנר 'מוזיקה אז ועכשיו'

השפה היא ביטוי של החשיבה האנושית שמוסבת על העולם שסביבה (גם שהיא מוסבת על עצמה – זהו מבט מבחוץ, כאילו היא אובייקט חיצוני). החשיבה האנושית יוצרת עולם לשוני חדש מתוך האחזות וזיקה לעולם הקיים, הממשי והמוכר. השפה שמבטאת אותה פונה החוצה כדי להסביר את שהיא רוצה לומר, היא מתייחסת אל העולם. לפיכך, הקושי ליצור שפה שאיננה תלויה בדבר שמחוץ לעצמה הוא משימה, אולי, בלתי אפשרית. ובכל זאת נראה שיש הסוברים שהמוזיקה מתיימרת לעשות זאת. "… המוזיקה חתרה בהתמדה ללכידות משל עצמה, לכידות שתהיה מעוגנת ביסודות ובמנגנונים בעלי משמעות מבחינה מוזיקלית. תהליך זה הגיע לשיאו במה שמקובל לכנות 'מוזיקה אבסולוטית' – מוזיקה שהיא 'בעלת פשר' בפני עצמה אף על פי שאיננה אומרת במפורש על אודות מה היא נסבה. במילים אחרות, המוזיקה פיתחה דקדוק משל עצמה ללא סמנטיקה מוצהרת." (כ"ץ עמ' 2) המוזיקה היא אוסף של סימנים (מילים) שאינן אומרים דבר.

להמשיך לקרוא

חשיבה מטפורית כהרחבת אופקים יצירתית

המטפורה היא סוג מיוחד ומשוכלל של ייצוג. ייצוג הצמוד יותר למוחשי ולכן מכניס בו כמה וכמה ממדי אישיות הניבנים וניזונים מן המוחשי. המטפורה מחברת ממדי גוף (מרקם הנובע ממישוש, כובד ועומס וכו'), ממדי  רגש וממדי הבנה מושגית, לכלל תבנית ייצוגית אחת.

להמשיך לקרוא

הסינגולריות של קורצוויל

בעקבות ספרו של ריי קורצוויל – 'הסינגולריות מתקרבת – כאשר האנושות מתעלה על הביולוגיה.' 

להמשיך לקרוא